5 blokova fokusiranog marketinga

Marketing koji je fokusiran na potrošača se gradi kao neka građevina.

Ta građevina se sastoji od 5 blokova:

1. Uđite im u srca i glave.

Neke od najuspešnijih marketing kampanja bile su rezultat slušanja onoga šta potrošače žele, vole i kažu da im treba.

2. Kreirajte ponudu u skladu sa vrednostima potrošača.

Kampanja treba da ponudi nagrade, kvizove itd koji su emotivno jaki i rešavaju prave izazove potrošača. Rešenja i inicijative koje se poklapaju sa vrednostima potrošača dovode do toga da se prevaziđe gap između usluge i prijatelja.

3. Pomešajte, mislite omnikanalno.

Potrošači ne stupaju samo na jedan način u interakciju sa Vama. Postoji mnogo dodirnih tačaka. Razmislite koju kombinaciju kanala da upotrebite.

4. Multimedijalni sadržaj je snažan.

Video i audio sadržaj bolje mogu da zaintrigiraju potrošače nego klasični sadržaji, a još su i znatno jevtiniji.

5. Tajming je bitan.

Moderna tehnologija omogućava da se precizno odredi vreme nastupa. Pri tome se potrošači mogu targetirati na posebne datume poput rođendana, jubileja, praznika itd

Kao što je za kvalitet neke građevina najbitniji način i kvalitet gradnje, tako je i za najbolji marketing mix najbitnije odabrati prave blokove sadržaja i sastaviti ih na najbolji način.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.