5 jednostavnih pravila za uspostavljanje odnosa

Veza sa potrošačima predstavlja temelj kompanije.

Od toga zavisi život i opstanak kompanije.

5 jednostavnih pravila kako uspostaviti odnos sa potrošačima:

1. Budite konzistentni sa objavjivanjem informacija

Informacije objavljujte redovno u približno istom intervalu. Potrošači vole kad se mogu osloniti na Vas tj. informacije koje dolaze od Vas.

Konzistentnost rađa poverenje.

2. Prodajte razlike

Naglasite šta Vas razlikuje od konkurencije, šta Vas izdvaja.

Naglasak na razlikama Vam daje konkurentsku prednost jer potrošači uviđaju da ste Vi drugačiji.

3. Koristite testimonijale (svedočenja)

Ako pružite dokaz u pozitivna iskustva drugih potrošača sa Vama, izgradićete reputaciju.

Ovo će biti ‘društveni dokaz’, jedan od najmoćniji faktora pri odluci o kupovini.

4. Znajte Vašu publiku

Ako ne znate ko je i šta želi Vaša publika, mašite cilj.

Svi Vaši napori su uzaludni i samo traćite vreme i novac.

5. Budite pretraživi

Ako Vas pretraživači ne mogu naći na internetu, Vi ste nevidljivi.

Obratite pažnju na Vaš SEO.

5 kratkih i jednostavnih pravila, ali to je temelj bez kog se ne može dalje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.