7 kopirajting saveta

Kupovina, kao i skoro sve, je digitalno u današnje vreme. To treba uzeti u obzir pri kreiranju marketing strategije.

Pri kreiranju marketing strategije, kopirajting je bitan, verovatno i ključan deo i treba imati na umu sledeće kopivrajting savete:

1. Revidirajte svoje persone

Sve se menja tako se menjaju i Vaše potrošačke persone.

Izvršite njihovu reviziju i prilagodite vremenu.

2. Razumite glave probleme sa sadržajem

Razumite koje probleme korisnici imaju sa Vašim sadržajem, i olakšajte im potrošački put.

3. Obučite Vaš tim

Obučite Vaš tim da zna da se nosi sa modernim tehnologijama i izazovima novog vremena.

4. Izvršite reviziju Vaše analitike

Pažljivo sagledajte koje parametre pratite. Ne morate da se opterećujete suvišnim informacijama i pratite sve.

Odaberite ključne parametre da pratite.

5. Budite svesni preopterećenosti posetioca

Iz Google su objavili da se u današnje vreme, za jedan dan objavi više informacija nego od početka ljudske istorije pa do 20003. godine.

Imajte to u vidu kad plasirate svoje informacije.

6. Budite jasni oko konverzacijskih koraka

Od samog početka isplanirajte put od upoznavanja posetilaca pa do kupovine.

Isplanirajte svaki korak na tom putu.

7. Dobro isplanirajte kalendar objava

Isplanirajte učestalost objave svog sadržaja.

Postanite pouzdan izvor novih informacija.

Pridržavanjem ovih saveta postavićete dobre temelje Vašeg kopirajtinga i krenuti ka uspešnoj marketing strategiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.