5 načina kako da unapredite korisničko iskustvo na mobilnim uređajima

Prvo i najvažnije – Optimizujte svoje prisustvo i korisničko iskustvo na mobilnim uređajima kako ne bi ostali zaboravljeni u prošlosti!

Ne tako davno, uspeh na internetu je dominantno bio pod uticajem kvaliteta Vaših proizvoda i usluga.

Gde je kvalitet odlučujući, korisničko iskustvo je krucijalni faktor uspeha.

Sa promenama koje su nastale i težnjom potrošača i korisnika da je sve brzo, odmah dostupno, sada je naglasak na korisničkom iskustvu na mobilnim uređajima.

Mobilni uređaji su mesto gde se prednost rađa i razvija.

Sva istraživanja u poslednje vreme, pokazuju da mobilno postaje veliko i da korisnici dnevno provode 3 sata na svojim pametnim telefonima. I sve govori da će sve to samo rasti i rasti.

A razlog zbog kojeg nastaje masovni egzodus korisnika je npr. greška u dizajnu koje umanjuje korisničko iskustvo.

Kad se te moderne tendencije uzmu u obzir, da bi postigli uspeh, neophodno je raditi sledeće:

1. Dizajn za platformu

Radi lakšeg razmatranja teme, uzmimo da treba dizajnirati za 2 OS. Inače najprisutnijih u svetu – Android i iOS.

Svaki od ta dva OS ima svoje specifičnosti tipa dužina i izgled teksta, back dugme, različite rezolucije, Android ima tabove na vrhu strane dok iOS to nema itd

Zbog toga pri dizajnu Vaše aplikacije, dizajneri treba da znaju za koji OS je prave jer istraživanja su pokazala da 77% korisnika u roku od maksimalno 3 dana zanavek napusti aplikaciju ako im u potpunosti ne odgovara.

2. Od prvog susreta uspeh zavisi

Sva istraživanja govore da se dizajn Vašeg sajta ili aplikacije itd mora momentalno svideti korisniku jer ako ne, on/ona idu odmah dalje.

Stoga se treba pridržavati sledećih smernica:

– Uklonite svaku nepotrebnu informaciju sa prve stranice sa kojom se korisnici susreću.

– U dizajn uključite elemente koji bude pozitivne emocije.

– Učinite proces napredovanja kroz sadržaj lakim.

– Ako je registracija neophodna, ne pitajte suvišna pitanja i pitanja na koja odgovor ne može kasnije da se da.

– Nek proces pristupa i registracije ide ‚k‘o podmazan‘.

3. Razumite kontekst mobilnih interakcija

Oni biznisu koji najbolje razumeju svoje potrošače, njihove preferencije i namera, najbolje razumeju kontekst u kom se odvijaju mobilne interakcije i to im donosi ključnu, odlučujuću prednost.

Kontekst je ključan jer govori o razlozima interakcije i namerama potrošača.

Da bi razumeli kontekst, morate da znate odgovore na sledeća pitanja:

– Ko su targetirani potrošači za koje je mobilna interakcija dizajnirana?

– Da li su potrošači početnici ili iskusni mobilni korisnici?

– Koja to potreba nagoni na mobilnu interakciju?

– Koje informacije su neophodne da bi završili svoj mobilni potrošački put?

Odgovori na ova pitanja će Vam dati odgovor na pitanje kako da osmisliti potrošački put za svoj sajt i/ili aplikaciju.

4. Neka iskustvo bude interaktivno

Ukoliko potrošače načinite da se osećaju uključenim i da imaju kontrolu to će značajno doprineti njihovoj vezi sa Vašim proizvodom/uslugom.

Bolje veze sa potrošačima povećavaju pažnju a to rađa poverenja. Stoga treba da veoma pažljivo osmislite, isplanirate i sprovedete potrošački put koji je interaktivan.

5. Redovno testirajte

Jedno je šta Vam potrošači kažu šta žele, drugo šta eksperti preporučuju a na kraju jedino bitno je kako se potrošači zapravo ponašaju.

Zato se moraju obavljati konstantna testiranja svih faza tokom potrošačkog puta kako bi se radilo ‚fino podešavanje‘ da bi se dobili željeni rezultati.

Igra na tržištu mobilnih uređaja je konstantna i intenzivna i to nalaže na veoma dobro osmišljen i sproveden tržišni nastup koji nikada i nikako ne miruje i u toku je sa svim tržišnim novostima.

5 koraka za uspeh marketinga sadržajem

Marketing sadržajem je veoma težak.

Glavni problem je da on izgleda lako. Ali zapravo to je veoma kompleksna aktivnost. Da je laka, svako bi se bavio time. Sastoji se od mnogo detalja i zbog toga zahteva precizno planiranje, obuhvat svih aktivnosti i perfektnu egzekuciju.

5 faza u tom procesu su:

1. Istraživanje i generisanje ideja

Generisanje ideja je misteriozan proces. Nikad se ne zna kada i odakle će ideja doći.

Ali to je proces kome se smisleno treba posvetiti i fokusirati svoju pažnju.

Postoji rečenica – Ideja nije ništa više ni manje od nove kombinacije starih elemenata.

Tako da sve postoji, samo treba prezentovati na novi način.

2. Pronađite Vaše konkurente u sadržaju

Pri istraživanju bitno je da identifikujte Vaša konkurente.

Nakon prepoznavanja i identifikacije Vaše konkurencije, sledeći korak je da utvrdite Vaše konkurentske prednosti. Ali i mane.

Da utvrdite u čemu se razlikujete od konkurencije. Koje oblasti treba da poboljšate, a koje pojačate.

Ovo će zacementirati Vašu poziciju na tržištu.

3. Analiza tema

Analizirajte teme kojima se Vaša konkurencija bavi.

Putem analize ćete utvrditi u kojim aspektima ste konkurencija. Kako stojite u tim domenima.

Ovo je veoma bitno jer ćete shvatiti kako dominirate i na koji način da ih ili preteknete ili ostavite daleko iza sebe u tržišnoj trci.

4. Kreiranje sadržaja

Nakon istraživanja i analize, sledeći korak je produkcija sadržaja.

Odaberite koji sadržaj želite da kreirate : tekst, video, audio itd

Kreirajte onaj sadržaj koji odgovara najviše Vama, pa onda i Vašoj publici.

5. Pomocija

Sve što se kreira treba promovisati jer auditorijum mora da sazna za to.

Postoje tzv. besplatni oblici promocije poput SEO, viralni marketing…(mada to tek nije besplatno jer zahteva znanje za sprovođenje, a znanje se plaća).

A postoje i plaćeno oglašavanje kao Google Adwords i Facebook Ads. I za ovo treba stručno znanje za perfektnu egzekuciju.

Kao što je već rečeno ovo je kompleksna aktivnost koja zahteva sofisticirani nivo znanja.

Kako Marketing podržan od AI preuzima korisničko iskustvo

Brzina tehnoloških promena i konstantan rast Veštačke inteligencije (AI) unose drastične promene u poslovanje i sve više dominiraju njima.

Roboti AI su u konstantnoj trci sa ljudskim marketarima kako da najbolje isplaniraju i sprovedu digitalnu marketing strategiju.

Postavlja se pitanje – Kako određujemo svoje poslovne ciljeve ako uzimamo u obzir sve nove faktore koji utiču na poslovanje?

Pitanje nije kako se definiše samo opšta poslovna strategija već i pojedinačni delovi kao prodaja, proizvodnja, transport itd

Ko su Marketing roboti?

To je osnovno pitanje u sadašnjosti jer se moramo upoznati sa principima, metodima i njihovim praktičnim delovanjem.

Marketing roboti se definišu kao višenamenski manipulanti koji su automatski i programirani. Status robota imaju jer su prisutni i mehanika i inteligencija.

Marketing roboti se razlikuju od klasičnih jer nisu samo prosta zamena za obavljanje raznih radnji već korišćenjem inteligencije analiziraju radnje, modifikuju i usavršavaju ih.

Efekti Marketinga podržanog od AI

Ulazak AI na polje marketing delovanja, predstavlja veliki ‚skok unapred‘ ali i u nepoznato.

Ono drastično i suštinski menja sve marketing operacije. A u krajnjem koraku utiče na novu percepciju brenda i time menja celokupnu percepciju brendova.

AI i Potrošač

Istraživanja su pokazala da je korisnička podrška postala stalna, u realnom vremenu, efikasna, personalizovana, i konzistentna.

Operacije korisničke podrške putem AI su postale mnogo bolje u domenu preporuka, predviđanja i automatizacije.

Većina operacija je podignuta na viši nivo i sami potrošači očekuju uslugu na najvišem mogućem nivou.

Postignute i dostignute su nove granice u korisničkoj podršci i to se mora uvek imati na umu!

AI i budućnost Marketinga

AI je definitivno tehnologija 21. veka i ona dovodi do toga da se nastoje pružiti što personalizovanije usluge.

A pri tome poslovni procesi ne smeju da postanu takvi da deluju suviše automatizovani već pri njihovom izvođenja mora da postoji doza empatije.

Sve ovo dovodi do toga da se celokupan proces Marketinga i Prodaje drastično ubrzava. I rutinski, svakodnevni zadaci će biti izvršavani putem Marketing robota, podržanih od strane AI.

A na ljudskim marketarima je da u potpunosti razumeju problem, postave logički ispravne pretpostavke i prepuste mašinama da odrade ceo proces uz pažljivi ljudski nadzor nad celokupnim procesom.

Kako Machine Learning menja SEO i kako se prilagoditi

Najnoviji trend je da Machine Learning (ML) drastično menja i utiče na SEO.

Tome se treba prilagoditi i biti konstantno u toku sa konstantnim promenama i uticajem na SEO.

Marketari trebaju da steknu nove veštine kako bi bili u skladu sa rapidnim rastom tehnologije i njenog uticaja na kompletan marketing, a posebno SEO.

Promene u poziciji sajtova ne moraju da bude posledica promena algoritama već i primene ML.

Zašto dolazi do promena?

Google uči kako da posmatra i razume stvari, na mnogo dublji način nego pre.

Ovo im omogućava da korisnicima pruže rezultate u skladu sa njihovim preferencijama i koje će ih u potpunosti zadovoljiti.

Ukoliko Vaš sadržaj pruža kvalitetne i pouzdane informacije korisnicima, Google uči iz toga i u skladu sa tim vrši rangiranje sajtova.

Kako će ovo promeniti ulogu SEO?

Novi izazov je načiniti sadržaj pouzdanim i vrednim na svim platformama, uređajima i raznim formatima sadržaja.

Google nastoji da tokom potrošačkog puta, ponudi najbolji sadržaj. Zato je cilj kreirati sadržaj koji će odgovarati tom zahtevu i prezentovati ih na najboljim i najadekvatnijim mestima.

Pri razvoju svog sadržaja treba da odgovorite na sledeća pitanja:

– O čemu treba da pišem?

Koje su najaktuelnije teme?

– Šta korisnici kažu o mom brendu?

– Nemam sredstva da razvijem dobar sadržaj. Možete mi pomoći?

Odgovori na ova pitanja su ključna i predstavljaju prelomnu tačku u procesu kreiranja sadržaja koji je i pouzdan i koristan i aktuelan.

Tehnički SEO – Da li će i dalje biti relevantan?

Kako vreme prolazi tehnički SEO će postati sve manje značajan a smanjiće se i potreba za ljudskim angažovanjem i intervencijama.

Mnoge platforme i alati razvijaju rešenja koja su SEO-Friendly i prate i primenjuju najbolju SEO praksu.

Ovo dovodi do toga da ‚zasučete rukave‘ i počnete da kreirate sadržaj zasnovan na nameri.

Kako će struktuirani podaci pomoći?

Imati dobru strukturu sajta i informacija, time ćete omogućiti da pretraživači nađu i predstave najbolje informacije.

Ako pretraživačima predstavite podatke na najbolje struktuirani način, to će doprineti većoj vidljivosti i dovešće do veće posećenosti a ti signali će značajno doprineti rangiranju sajta.

On – Page optimizacija i kvalitet linkova

On – page optimizacija ima sve manje i manje uticaja na ranking ovih dana. Čak ni Title Tags nemaju uticaj koji su imali

Ali linkovi su i dalje veoma važni ali naglasak je na njihovom kvalitetu a ne kvantitetu.

Što kvalitetnije linkove imate sa što pouzdanijih i relevantnijih izvora, to će Vaša pozicija biti bolja.

Naglasak na korisničkom iskustvu

Brzina je krucijalni faktor.

Sve Vaše stranice treba da se loaduju za 2 ili manje sekundi.

Korisnici neće da čekaju da se Vaša stranica prikaže, već će otići dalje i imati negativno korisničko iskustvo.

Zato posebno treba voditi računa o brzini jer korisničko iskustvo zavisi od nje.

Moderan SEO zahteva relevantno i dobro korisničko iskustvo SADA.

SEO mora da pruži sadržaj koji je:

– Veoma kvalitetan

– Susreće se sa namerom i željom korisnika

– Daje krajnjem korisniku pozitivno iskustvo u susretu sa sadržajem

– Koristan je

Koristite Social

Kad napravite dobar sadržaj, morate ga prezentovati publici.

Stoga, koristite društvene mreže i kanale komunikacije gde su Vaši korisnici da bi im prezentovali Vaš sadržaj.

SEO se drastično menja sa napretkom Machine Learnig i namera postaje ključan faktor pri rangiranju sajta.

Promene s konstantne i morate biti u toku sa promenama i konstantno optimizovati svoj sadržaj. Jer neaktivnost dovodi do neuspeha i odumiranja Vašeg sadržaja.

Kopirajting za Mobile

Saobraćaj sa mobilnih uređaja je sve važniji i važniji. Ljudi konstantno traže i gledaju nešto na mobilnim uređajima.

Postavlja se pitanje, da li treba da pišete drugačije za mobilne uređaje

Zašto je kopirajting za mobilne uređaje drugačiji?

Čitanje na mobilnim uređajima je mnogo drugačije nego čitanja na desktop. Najviše tome doprinosi veličina ekrana jer su ekrani na mobilnim uređajima značajno manji.

Tekst deluje ‚izdužen‘ ako ljudi moraju da skroluju. A takođe treba napomenuti da način upotreba mobilnih uređaja značajno utiče na kopirajting, jer uređaji se nose i obavljaju se ujedno i drugi poslovi.

Zbog toga nastaje manjak pažnje i to je faktor koji presudno utiče na kopirajting za mobile.

U skladu sa time saveti za kopirajting za mobile su:

1. Budite uvek fokusirani na svoju publiku

Makar koliko prilagodili svoj sadržaj mobilnim uređajima, tekst neće čitati uređaj već Vaša publika.

Zato sadržaj treba da bude fokusiran na ono šta Vaša publika želi i očekuje od Vas.

Pravo pitanje nije – Kako pisati za mobile? već – Šta publika želi?

2. Nek font bude dovoljno velik

Veličina fonta je bitna za mobilni UX. Ne možete koristiti fontove sa desktop a da ne proverite kako će izgledati na mobilnim uređajima.

Treba voditi računa da publika ne mora da uveličava i zumira kako bi pročitala sadržaj. Bez dodatnih potrebnih pokreta.

Takođe, vodite računa o praznom tzv. belom prostoru. Korisnici dominantno koriste palac pri prelasku po ekranu zato otklonite sve mogućnosti da dođe do greške i pritiska na neželjeni deo sadržaja, link ili bilo šta drugo što će ih odvesti sa sadržaja.

Važna napomena je i da ne koristite više od 3 veličine fonta u tekstu. Suzdržite se na 2-3 veličine fonta.

3. Pišite kratke rečenice

Rečenica od 25 reči zauzme dva reda ne desktop a to je 4 reda na mobilnom uređaju.

To imajte u vidu kad pišete za mobilni uređaj jer je pažnja kratkog roka trajanja i brzo nestane.

Ovo treba uzeti u obzir i kad se piše za desktop a kamoli za mobile gde je to jedan od ključnih faktora za dobar tekst.

4. Vodite računa o podnaslovima i prostoru

Treba da vodite računa o broju rečenica u paragrafu i rasporedu prostora na ekranu.

Načinite tekst što lakšim za čitanje tj. da se lakše ‚svari‘.

Podnaslovima istaknite bitno u sadržaju i to će načiniti tekst ubedljivim.

5. Pazite na strukturu teksta

Struktura Vašeg tekst treba da bude ‚tečna‘ tj. da čitanje ide lako i da jedna stavka vodi do druge.

Logična struktura teksta treba da bude imperativ!

Ukoliko je struktura teksta logična, publika će odmah shvatiti šta želite da poručite.

Ako ne shvate odmah poruku, nestaće i zauvek ćete izgubiti njihovu pažnju.

Čitljivost je najvažnija na mobilnom uređaju

Kopirajting za mobile ne razlikuje značajno od kopirajtinga za desktop jer oba se pišu za pravu publiku.

Pisanje teksta za mobile uređaje je izazovnije od pisanja teksta za desktop jer treba obratiti pažnju na dosta faktora pri pisanju, kako bi sadržaj bio ubedljiv i preneo pravu poruku.

Kada AI sretne SEO

Ovo nije scenario za drugi deo filma Kad je Hari sreo Seli, već tekst o tome kako je Veštačka inteligencija (AI) unela značajne promene u marketing industriju, a posebno izmenila SEO.

SEO evoluira.

Ali to nije nikakva novost jer su konstantne promene algoritama i svih povezanih faktora, svakodnevnica u SEO. A AI je uneo drastične promene u srž SEO i sam proces odvijanja SEO.

Doveo je do analize osećanja, precizne preporuke proizvoda i prepoznavanja slika i glasa.

Takođe, se iskazuje na polju predvidljive korisničke podrške i preciznog medijskog oglašavanja.

Za SEO, rast uticaja AI, pre svega znači promenu načina na koji marketari gledaju na kakav sadržaj kreiraju.

Od početnih ključnih reči i fraza, sa Google RankBrain se došlo do konteksta u kom se određene reči i izrazi upotrebljavaju.

Promene su dovele do toga da mašine same uče, bez ljudi, i to je podiglo čitav proces na mnogo viši nivo. Sada algoritmi uče od ogromne količine podataka.

Pretraživači su postali pametniji jer prepoznaju prirodni jezički proces, a kojim su postali sve bliži ljudima. I bolje prepoznaju upute i daju bolje preporuke.

To je dovelo da se algoritmi sami unapređuju bez prethodne najave da će do promena doći. Promene su sada stalne, automatske, bez prethodne najave a to znači da se algoritmi konstantno unapređuju.

Ključne reči gube na važnosti pošto je naglaska na tome da se iznađe onaj sadržaj koji daje najbolji odgovor na postavljeni upit. Takođe, naglasak je na vizuelnom delu tj. slikama i videima, koje isto treba ‚uvesti‘ u proces optimizacije.

Pretraga prirodnim jezikom

Pretraživanje glasom je još jedan domen gde dolazi do revolucionarnog napredaka.

Rešenja poput Siri, Cortana, Google Now, uz drastičan rast pretraživanja glasom, moraju odmah da nam daju odgovore na upite.

Ovo je donelo drastične promene u pretraživanju jer umesto pretraživanja po ključnim rečima, sada korisnici izgovaraju čitave rečenice kada pretražuju.

To dovodi do toga da je pretraga konverzacijska.

Marketari moraju da se upoznaju sa oblicima konverzacije i da kreiraju sadržaj koji će sadržati odgovarajuću frazeologiju.

Sve oko vrednosti

AI je revolucionizovao pretragu. I sada Google traži ono ‚šta je vredno za čitaoca‘.

Traži kvalitetne i pouzdane informacije i izvore.

Prednost je data sajtovima na kojima se ljudi duže zadržavaju a ne samo posete i odu tj. ‚odbiju‘ se od sajta…

Vezano za ovo su i linkovi. Nije više naglasak na broju linkova već na kvalitetu.

Od broj nasumičnih linkova koji vode ka Vašem sajtu, važnije je da su to linkovi sa sajtova iz iste tržišne niše, koji su vredniji i verodostojniji.

Kvalitet izvora a samim time i informacija drastično dobija na značaju.

Praktikujte najbolju praksu

Vreme trikova je prošlo, sada je kvalitet sadržaja i pouzdanost izvora na ceni. Osim toga, značajan faktor je i posećenost sajta tj. vreme koje posetioci provedu na njemu.

A ne sme se zaboraviti i na brzinu dostupnosti sajta, koja je jedna od ključnih karakteristika (zato ne štedite na hostingu).

P.S. Ima i jedna važna napomena, više dvojba – iz Google često dolaze pomešane poruke u vezi dužine teksta! Čas se kaže da sadržaj treba da buda dugačak ali detaljan a onda u sledećem momentu kažu da zbog Mobile First tekst treba da bude kratak, lako ‚svarljiv‘ jer moderni čitaoci nemaju vremena i neće da čitaju duge tekstove.

Jedino šta preostaje je da praksa od primera do primera pokaže šta donosi rezultate. Te zato konstantno treba raditi na optimizaciji!

4 saveta za transformaciju komunikacije sa potrošačima putem veštačke inteligencije

Machine Learnig (ML) i Veštačka inteligencija (AI) više ne samo da usmeravaju potrošače na potrošačkom put, već ih stavljaju u centar pažnje i posmatraju ceo kontekst u kom se potrošač nalazi i iz te pozicije se menja i transformiše komunikacija sa potrošačima.

Krajnji cilj je bolje potrošačko iskustvo i jača lojalnost potrošača.

Sa iskorišćavanjem moderne tehnologije, brendovi ulaze u dvosmernu komunikaciju sa potrošačima, koja razvija relevantnost i sofisticiranost. Moderne tehnologije kompletno menjaju način na koji kompanije i brendovi komuniciraju sa potrošačima.

Pa tako sve to seže i do najsitnijih, naizgled nevažnih detalja, poput faktura, računa, otpremnica itd Ovo su bili zastareli, statični delovi poslovanja ali sa korišćenjem moderne tehnologije postaju relevantni i dinamični.

Sa strateškim planiranjem i investicijama, biznisi mogu da uđu u korišćenje ML i AI, kako bi transformisali komunikaciju sa potrošačima, ali treba da načina sledeća 4 koraka:

1. Ponude višekanalno iskustvo. Da bi bolje komunicirali sa potrošačima, brendovi i biznisi najpre treba da shvate koje kanale potrošači preferiraju. Treba spoznati da li više vole komunikaciju putem SMS, chat, sajta, email, štampanog materijala, lični kontakt itd Ovo sve stvara veliku količinu podataka koju treba znati iskoristiti na najbolji mogući način.

2. Razumite promene potrošačevih želja i potreba putem AI. Višekanalno komuniciranje dovodi do toga da se shvata koji sadržaj prezentovati, koje poruke plasirati i kojim kanalima. A ogromna količina podataka daje uvid o potrošačkoj istoriji i preferencijama. Sve to u mnogome olakšava kreiranje prave poruke, koja se prezentuje pravim potrošačima, pravim kanalima, u pravo vreme, po pravim cenama.

3. Budite specifični sa Machine Learning (ML). U prošlosti, personalizacija se svodila na segmentaciju samo na osnovu osnovnih podatka kao pol, godište, lokacija itd Sve to je ograničavalo adekvatnu personalizaciju ponuda. Sa ML, brendovi nisu više limitirani ograničenim brojem i kvalitetom podataka. ML daje dinamički uvid u podatke i omogućava kreiranja pregršt profila potrošača. Sve do individualnog nivoa.

4. Napravite digitalne komunikaciju interaktivnom. ML i AI su omogućili direktnu komunikaciju sa potrošačima jer su sada u mogućnosti da ih direktno pitaju šta žele, kada žele, po kojim cenama žele. Sa opšte segmentacije se prešlo na individualni nivo i spoznaju o željama i preferencijama pojedinačnog potrošača. I u skladu sa svim tim se odvija i moderna komunikacija.

Konstantno rastu očekivanja potrošača o načinima na koji brendovi komuniciraju sa njima. A na brendovima je ne samo da dostignu ta očekivanja već da ih i prevaziđu.

Deep Learning će promeniti SEO

Sadržaj živi ili umire uz SEO. Ovo je važilo sve do skoro.

Ukoliko ste pravilno napisali sadržaj, pravilno upotrebili ključne reči i sve tehničke detalje pravilno odradili, bilo je zagarantovano da će se Vaš sadržaj adekvatno prikazivati u rezultatima pretraživanja.

Ali moderno vreme donosi promene i Deep Learning kompletno utiče i menja SEO.

U pretkoraku, najpre treba se bliže upoznati sa Deep Learning, kako bi se što bolje razumele novosti i promene.

Deep Learning je sličan Machine Learning i koristi Artifical Neural Networks (ANN) – Veštačke nervne mreže.

Sve to ne samo da bi analiziralo ogromnu količinu podataka već i da ih razume i uči od njih.

Algoritmi koji su proistekli iz Machine Learning se ponašaju poput ljudi i u stanju su da rade čak i bez nadzora ljudi.

Ti sistemi se razvijaju upravo zbog izloženosti toj ogromnoj količini podataka i postaju sve pametniji i pametniji.

Google je među prvima počeo da koristi veštačku inteligenciju (AI) i razvio svoj RankBrain algoritam koji je Hummingbird dao novu dimenziju.

Algoritmi sa prolaskom vremena i konstantne interakcije sa podacima se konstantno razvijaju.

I to dovodi do toga da nema više jedinstvene stranice sa rezultatima pretraživanja.

Rezultati pretraživanja se razlikuju od osobe do osobe jer nastaju iz znanja o tome ko pretražuje, odakle pretražuje, sa kojom namerom i zbog čega.

Sve ove novine dovode do potpune personalizacije i pružanja najboljih mogućih rešenja.

Promene se neće desiti preko noći ali potrebno je pažljivo osmatrati promene i uočavati moderne tendencije.

Koraci za pripremu promene u SEO strategiji:

– Investirajte u Google AdWords. Sa korišćenje AdWords, analitika Vam daje uvid koji i kakav sadržaj i koji promotivni kanali daju najbolje rezultate pa zato do maksimuma koristite sve ono što donosi najbolje rezultate i ima najveće efekte.

– Uložite u uticajne marketing ljude. Moderna tendencija je da ljudi odluke o kupovini donose pod uticajem ljudi koji su za njih relevantni i kojima veruju. Zato oformite timove brend ambasadora koji će Vaš bred predstavljati na najbolji mogući način.

– Ocene, svedočenja, kritike su presudni. Pre odluke o kupovini, potrošači tragaju za informacijama o proizvodu/usluzi i nakon upoznavanja sa iskustvima drugih potrošača donose odluke o kupovini. Imajte ovaj važan segment na umu i svim silama nastojte da upravljate celim procesom.

– Budite social i imajte rafinisanu strategiju sadržaja. Budite pod obavezno prisutni na svim onim društvenim mrežama na kojima su Vaši potrošači. Stupite u komunikaciju sa njima, saslušajte ih i dajte razjašnjenja ukoliko su potrebna. A takođe je bitno da Vaš sadržaj nagoni na akciju i na najbolje načine postavite CTA kako bi došlo do konverzije.

– Znajte Vašu konkurenciju. Pažljivo posmatrajte svoju konkurenciju i njene aktivnosti. Ukoliko npr. primetite da je neki njihov sadržaj doneo ‚duboku‘ interakciju i ima odlične rezultate, pristupite toj temi iz drugog ugla i ukoliko je moguće ostvarite dodatne koristi.

SEO ne odlazi nigde. Ostaje tu i sa tehnologijom se menja i unapređuje.

Nepoznanica je kako će se sve razvijati ali neaktivnost i ne praćenje promena će Vas zasigurno izbaciti iz tržišne utakmice.

Interakcija mobilnim postaje sve više lična

Ukoliko želite da Vaše poslovanje bude u skladu sa 21. vekom, ne smete da propustite šansu da stupate u interakciju sa Vašim potrošačima putem mobilnog uređaja.

Očekivanja koja potrošači imaju od brenda su se drastično promenila.

Nastupilo je doba kada su potrošači hiper-povezani i oni očekuju drugačije načine i oblike povezivanja od onih iz prošlosti i to čak neposredne prošlosti.

Kompanije i brendovi moraju da iznađu nove, moderne načine na koje odgovaraju na zahteve i preferencije potrošača.

Kao početna tačka mora se uzeti načelo da je personalizacija kritična sila koja gradi lojalnost kod potrošača.

Ukoliko izostane personalizacija, ponuda postaje zastarela, neadekvatna, čak i iritantna i frustrirajuća.

Pa tako se dešava da se iznose ponude proizvoda koje su totalno neadekvatne željenim proizvodima. Nude se sredstva za mršavljenje onima koji tragaju za lekovima za srce, onda putovanja ljudima sa problemima u kretanju itd

Marketing ima svrhu da pruži i isporuči prave informacije, u pravo vreme, na pravom mestu, pravim potrošačima.

Da bi se ovo postiglo potrebno je raspolagati pravim informacijama. Jer prave informacije dovode do personalizacije i ispunjenju cilja u krajnjem koraku.

Stoga, firme konstantno moraju da rade na prikupljanja što je moguće više informacija jer na osnovu njih mogu da predvide i kreiraju najbolje moguće ponude.

Efikasna personalizacija treba da uključi podatke u ceo proces da bi došlo do kupovine i povećanja potrošnje.

Magija se rađa i nastaje kroz sledeće pristupe:

Višekanalno

Poznavanjem svoji potrošača, njihovih preferencija i potrošačkog iskustva, kompanija je u stanje da iznađe najbolje kanale putem kojih da dođe do svojih što potencijalnih, što sadašnjih potrošača.

Uz mobilne uređaje koji su postali sastavni deo svakodnevnice, kompanije su u stanju da veoma brzo, maltene u realnom vremenu, prepoznaju kretanja na tržištu, izvrše modifikacije ponude ukoliko je potrebno i daju najbolju moguću ponudu.

CRM

Sadašnjost povećava kapacitete i osnažuje načina na koje se stupa u interakciju sa potrošačima.

Novo vreme je donelo i novi govor kojim potrošači govore. Stoga, kompanije i brendovi moraju da se prilagode i komuniciraju jezikom potrošača i kanalima koje oni koriste.

Integracija

Uz već sada dobro poznate kanale komunikacije kao SMS/MMS, treba dodati i nove komunikacione aplikacije poput Facebook Messanger i komunikaciju sa chatbotovima.

Poslovanje se ne može više prepustiti pretpostavkama, predviđanjima i nagađanjima. Već se u proces moraju uključiti podaci koji postaju osnova poslovanja i od kojih kreću sve promotivne akcije.

Sve ovo dovodi do personalizacije i kreiranja odnosa koji postaje dinamičan i kroz dinamiku se vrše potrebne izmene i prilagođavanja.

A mobilni uređaji su osnovno sredstvo putem kojih se ceo proces odvija.

Evolucija marketinga: Od Manuelnog preko Automatizacije do Predvidljivog

‚Ne opstaju najjače vrste, niti najinteligentnije, već one koje su najprilagodljivije na promene‘

Sa sigurnošće se ne može utvrditi da li je ovu mudru misao izrekao Čarls Darvin ili pak Leon Mekginison, ali ona i danas važi za marketare i stalno je moraju imati na umu.

Svi smo mi svesni rasta tehnologije eksponencijalnom brzinom. Praćenjem vesti i novosti iz digitalnog sveta, svaki dan postajemo sve više svesni kojom brzinom se internet i povezani uređaji razvijaju.

Sadašnjost života je po principu – Prilagodi se ili nestaješ!

U današnjosti je prepoznata potreba da se sve konstantno menja ili unapređuje jer bez toga se zadržava postojeće stanje koje znači prvo stagnaciju a potom i nestanak sa tržišta.

Promene su teške. Kako za pojedince tako još više za organizacije.

Brend se definiše u realnom vremenu

Od eksplozije podataka i povećanja dodirnih tačaka sa potrošačima preko promena u demografiji i potrošačkom ponašanju, današnji marketari se suočavaju sa potrošačima koji su preuzeli kontrolu i počeli da definišu brend u realnom vremenu.

Ovo nastaje kao posledica kombinovanja podataka, inovativnih tehnologija i dinamičnog korisničkog iskustva i sve to dovodi do definisanja brenda u realnom vremenu.

Glavni izazov modernih marketara je da kreiraju i podržavaju potražnju u realnom vremenu.

Sa razvojem veštačke inteligencije (AI) i prikupljanjem velikog broja podataka, i sa korišćenjem naprednih matematičkih modela, došlo se to tzv. Previdljivosti.

Što znači da marketari u realnom vremenu znaju koje promene će se javiti, kod koga, kada će nastupiti i gde ih treba isporučiti i po kojim cenama, a posebno je zanimljivo kako i gde promovisati te predmete/usluge.

Transformacija potrošačkog puta

Sve ove novosti su dovele do transformacije potrošačkog puta koji nije više linearan već je postao krivudav i sa dosta nepoznanica. Zato marketari moraju biti osposobljeni da prepoznaju i predvide potrošačka ponašanja kako bi ponudili prave stvari koje potrošači zahtevaju.

Ovo je postao naučni proces koji je dobio naziv Prepoznatljivost jer maltene u realnom vremenu kreira usluge/proizvode za potrošače.

Najveća verovatnoća za konverziju

Ulazak AI u marketing proces, je doveo do tešnje saradnje sa prodajom a sve sa ciljem da se kreiraju ponude prozvoda/usluga koje će najverovatnije dovesti do konverzije i kupovine u krajnjem koraku.

Transformacija podataka u predvidljiva ponašanja je doveo ne samo do tzv. naučnog potrošača, već je i ceo marketing proces podigao na mnogo viši nivo.

I marketing sada sa korišćenjem svih prednosti i pogodnosti modernih tehnologija, mnogo lakše i efikasnije može da izvršava svoje operacije.

Odgovornost je takođe na mnogo višem nivou i jasno je ko i gde nešto greši u celom marketing procesu. I sada je sve jasno i transparentno i zna se gde je potrebno izvršiti promene koje dovode do poboljšanja i rezultata.