6 istina o dizajnu UX

Ako ste ikada radili u nekoj uslužnoj delatnosti, masu puta ste čuli – Mušterija je uvek u pravu!

I makar koliko Vas ta paušalna rečenica nervirala i frustrirala, ona ipak ima dodira sa zdravim razumom.

Biznisi postoje zbog klijenata/potrošača. Bez njih ne bi postojala svrha postojanja.

Zato im treba dati šta zahtevaju da bi imali pozitivno iskustvo sa Vašim poslovanjem.

Dizajn korisničkog iskustva, ili dizajn UX, uzima korisnike kao osnovu i na osnovu njihovih preferencija gradi digitalni proizvod i iskustvo.

Šta je to dizajn UX?

Korisničko iskustvo (UX) je kako se neko oseća pri susretu sa Vašim sajtom, mobilnom aplikacijom, softverom ili drugim sistemima.

UX dizajneri nastoje da razumeju kako korisnici stupaju u dodira sa Vašim digitalnim proizvodom i koncentrišu se na korisničko iskustvo, efikasnost i kakvo je korisničko iskustvo nakon susreta sa Vašim digitalnim proizvodom/sistemom.

Suprotno od onoga šta se dizajnerim dopada, UX principi govore o stvaranju korisničkog iskustva koje će što približnije biti u skladu sa preferencijama potrošača.

UX se često meša sa Korisničkim interfejsom (UI) ali razlika je to što se UI bavi vizuelnim delom i kako da sajt, sistem itd bude što bolji vizuelno, a UX nastoji da kreira digitalni proizvod koji je lak za korišćenje i sa što manje napora ostvaruje željene ishode.

Dobar UX je više od odeljenja za dizajn

Mada je vizuelnost važna jer dopadljivost je ključna i početna tačka pri korišćenju, pri kreiranju digitalnog proizvoda treba uzeti u obzir UX kako bi se napravio što bolji proizvod, lak za korišćenje.

Pri kreiranju treba uzeti u obzir što više podataka i korisničkih iskustava kako bi se napravio što bolji proizvod.

Ovo odgovara kreativnom odeljenju jer onda ne moraju više puta da rade redizajn nakon povratnih informacija šta odgovara a šta ne korisnicima.

Korisničko iskustvo treba da bude integrisano ne samo u proces kreiranja digitalnih proizvoda već i u kompletnu korporativnu filozofiju i kompletno poslovanje jer korisnici su na prvom mestu.

Korisnost nadvladava Kompleksnost

To što je neki novi proizvod izbačen na tržište na znači da ga i Vi morate koristiti.

Nove opcije možda samo komplikuju korišćenje Vašeg proizvoda/usluge i celom procesu treba pristupiti zdravorazumski i promišljeno.

Ljudi vole Personalizaciju

Personalizacija je najmoderniji trend.

Kompanije nastoje da stvore proizvode/usluge koje na najbolji mogući način odgovaraju pojedinačnom potrošaču a da on ne uloži nikakav dodatni napor.

Manje je Više

Možda se fensi rešenja i opcije čine super onima koji ih stvaraju, a one zapravo odbijaju korisnike.

Istraživanja su pokazale da suviše opcija odbija korisnike jer ih zbunjuje i oni u susretu sa ‚šumom‘ opcija odluče se na beg i odustanu od korišćenja usluge

Konsolidujte što je moguće više, napravite laku navigaciju i izbacite suvišne i nepotrebne opcije.

I mada deluje nelogično, ponudite manje opcija korisnicima jer sa malim brojem opcija konverzija raste.

Sve je oko korisnika

Ovo je osnovni princip korisničkog iskustva. Ukoliko Vam korisnik nije primaran pri kreiranju rešenja, ‚mašite‘ cilj i ne postižete rezultate.

Korisnik mora da Vam bude u fokusu kroz celokupan proces.

UX je ključan i na kraju

Ne samo od polazne tačke i osmišljavanja proizvoda/usluge, već i kroz ceo proces sve do samog kraja, korisničko iskustvo (UX) mora da bude primarno.

Ukoliko korisnici imaju pozitivna iskustva, oni se vraćaju, preporučuju drugim korisnicima, povećavaju potrošnju.

Zbog navedenih razloga, Korisničko iskustvo (UX) je glavni element Vaše digitalne strategije.

Moderan marketing pristup – Inbound marketing

Inbound marketing je savremena marketinška disciplina koja nastoji targetirati zainteresovane i profitabile korisnike kroz iterativni proces.

Proces ide od najšire baze, pa se kroz filtraciju interesanata dolazi do onih koji izvrše konverziju tj. do onih koji donose profit.

Ova disciplina podrazumeva veliku količinu marketing znanja i striktno sprovođenje zacrtane strategije, i potom planskih koraka.

Postoje razne podvrste ove marketinške discipline npr. Agile marketing sa svojim posebnim izrazima i žargonom, poput Sprint, Themes, Context itd.
Sve u svemu, nastojanje je da je prošlo doba nesele
ktivnog trošenja napora i sredstava, i da se nastoje targetirati oni ‘pravi’.

Svaka od podvrsta uključuje sledeća 3 dela:

1. TOFU (Top of the funnel) – Široka lepeza interesanata.
Targetira 70% korisnika.

2. MOFU (Middle of the funnel) – Više i dublje zainteresovani.
Targetira 20% korisnika.

3. BOFU (Bottom of the funnel) – Oni koji su spremni da plate i kupe proizvod/uslugu
Targetira 10% korisnika.

Vizuelni prikaz se može zamisliti kao obrnuti levak, koji predstavlja razne kategorije potencijalnih korisnika.

Iteracijom kroz sadržaje, nastoje se zadržati i targetirati, oni koji su spremni da kupe uslugu.

Široka je lepeza tehnika – whitepaper, webinar, podcast, SEO itd, ali cilj je da se eliminišu nepotrebni i targetiraju oni koji zapravo žele određenu uslugu.

Tokom vremena korisnici mogu da prelaze iz jedne u drugu kategoriju korisnika, ali cilj je da se dovedu do nivoa kada su platežno spremni.

Inbound marketing štedi vreme, napore i sredstva i nastoji targetirati samo one koji su profitabilni!

P.S. Da bi ste se podrobnije upoznali sa ovom i srodnim marketing tehnikama, posetite HubSpot Akademiju na linku: https://academy.hubspot.com/.

Takođe, imate mogućnost i da steknete sertifikat nakon odgledanih lekcija i položenog testa.

10 stvari koje uspešan sadržaj treba da ima

Ne stvara se svaki sadržaj jednako i nije svaki sadržaj istog kvaliteta.

Da bi Vaš sadržaj bio kvalitetan i postizao ciljeve, mora da sadrži sledećih 10 karakteristika:

1. Govorite pravoj publici

Pre nego što napišete ijednu reč, znajte za koga pišete.

Ukoliko znate ko je Vaš idealan kupac, znaćete šta ga motiviše na kupovinu, šta voli a šta ne, koji delovi Vašeg proizvoda/usluge mu se sviđaju a koji ne…

Uvidom u svoje alate analitike, spoznaćete šta to treba da izmenite, prilagodite u svom sadržaju da bi donosilo rezultate.

2. Budite optimizovani za Search&Social

Jeste da se kaže da prvo na umu treba da imate čitaoce a onda pretraživače, ali da bi Vaš sadržaj neko video on mora da bude optimizovan za pretraživače i društvene medije kako bi postao vidljiv.

Džabe Vam da napišete i najbolji sadržaj ako to niko ne vidi i on bude prekriven i zakopan drugim lošijim sadržajima.

3. Pružite vrednost

Pružite Vašim čitaocima nešto vredno u svakom delu sadržaja koji kreirate:

– Nešto što rešava problem.

– Dodajte videe.

– Stavite linkove ka dodatnim resursima.

– Napravite neku infografiku.

Uradite više od samog deljenja sadržaja. Pružite publici neku dodatnu vrednost.

4. Ispričajte priču

Kroz formu priče, vrši se najbolja i najubedljivija prezentacija onoga što nudite.

Mada je teško ali pokušajte da najznačajnije delove Vaše ponude da uobličite u formu priče i tako predstavite.

5. Informišite

Kažite Vašoj public nešto što trebaju da znaju, vezano ili za vaš proizvod/uslugu ili za Vašu industriju.

Ovo možete uraditi kroz bilo koji deo Vašeg sadržaja:

– Blogpost

– E-knjige

– Video

– Whitepapers

– Studije slučaja

– Svedočenja

– Kritike itd

6. Podučavajte

Podučite Vašu publiku o nečemu šta žele da znaju, kako da koriste Vaš proizvod/uslugu, kako rešava određeni problem itd

Podučavanje publike ne mora da bude centralni, glavni deo Vašeg sadržaja ali dodavanjem nečega edukativnog, dodatno gradite svoju reputaciju jer želite nečemu da ih i podučite a ne samo da ispromovišete i/ili prodate.

7. Uključite

Uključite Vašu publiku u Vaš sadržaj.

Obraćajte se idealnom pojedincu, postavljajte pitanja, tražite reakcije na Vašu ponudu.

8. Ubeđujte

Bez obzira u kom delu prodajnog procesa se nalaze Vaši čitaoci, uvek imajte na umu da svaki deo Vašeg sadržaja treba da ubeđuje i nagoni na akciju.

Ovo je ‚stepenasti‘ proces gde malo po malo publiku sve dublju ‚uvlačite‘ u Vašu ponudu koristeći razne tehnike – da li budite strah, da li budite interes, da li podstičete ekskluzivitet itd

9. Optimizujte za konverziju

Ceo Vaš prodajni proces treba da dođe do kraja i dovede do kraja puta tj. da se ostvari konverzija i obavi kupovina.

Nikako ali nikako ne zaboravite da stavite poziv na akciju (CTA), jer bez poziva do kupovine neće ni doći a svi Vaši dotadašnji napori su ‚pucanj u prazno‘ ili ‚pričanje vetru‘.

10. Pravilno distribuirajte

Da bi Vaš sadržaj bio vidljv i ostvario cilj, on mora biti ispravno distribuiran.

Znajte gde je Vaša publika i oni koje će ta vrsta sadržaja interesovati.

Pri kreiranju svog sadržaja, pažljivo planirajte ceo proces kreiranja i posebno vodite da Vaš sadržaj poseduje ovih 10 karakteristika i uspeh je zagarantovan.

Kako integrisati Veštačku inteligenciju u digitalnu marketing strategiju

Veštačka inteligencija (AI) je bila naučna fikcija a sada je naučna činjenica.

Ova nekada futuristička tehnologija, sada je prisutna u svima aspektima naših života, te se moramo adaptirati na nove životne uslove.

Na svu sreću, u ljudskoj prirodi je da se prilagođava na novosti, upravlja njima i unapređuje ih.

Na ovo moramo da gledamo kao na mobilne telefone, pre samo 20 godina, ako ne prihvatimo novu realnost, zaostajemo i na kraju ostajemo u prošlosti.

AI obuhvata više tehnoloških pravaca i rešenja a najlakše je objasniti kao mašinsku imitaciju ljudskog ponašanja.

Google i Facebook su ugradili AI u sve aspekte svog poslovanja, tako da moramo da sagledamo kako da integrišemo veštačku inteligenciju (AI) u svoju digitalnu marketimg strategiju.

1. AI generisani sadržaj i izvor novog sadržaja

Kreiranje sadržaja je skupo i zahteva dosta vremena.

Ali sa primenom AI na raspolaganju su nam alatke koje nahranimo podacima a one daju kreirani sadržaj.

AI generisani sadržaj koristi NLP proces. Pa tako je lako formatirati i prevesti sadržaj.

AI će izraditi najbolji mogući sadržaj.

Zato je potrebno na vreme uključiti se u ceo proces jer će Vas konkurencija ‚pregaziti‘ ako se ne uključite na vreme i počnete da zaostajete.

2. Chatbotovi

Chatbotovi imitiraju ljudsko ponašanja kao svi drugi oblici AI ali imaju jednu specijalnost – razumeju ljudska pitanja i upite, pa čak i rešavaju narudžbine pre nego što su izgovorene.

Najpoznatije kompanije kreiraju svoje chatbotove i virtuelne asistente kao Apple Siri, Google Assistant, Amazon Echo, da bi njihovi korisnici bili u skladu sa vremenom.

Chatbotovi se nekad ciljano kreiraju da pomognu marketarima u pružanju usluga potrošačima i/ili klijentima.

3. AI za automatizaciju tagovanja slika i videa

Svako ko je ikada imao posla sa uređivanjem slika na nekom velikom komercijalnom sajtu treba da ceni mogućnost prepoznavanja slika i njihovo automatsko slaganja i sređivanje.

AI razrađuje alate koji prepoznaju i uređuju slike i videe i značajno štede vreme i energiju.

4. Pretraživanje glasom

Alati za pretraživane glasom kao Amazon Echo i Google Home su zauvek promenili lice marketinga.

Moramo na to gledati tako da je pretraživanje glasom promenilo sadržaj, sajtove i opcije korisničkih usluga.

Glasovno pretraživanja nastoji da razume nameru i u tom pravcu se razvija i zato treba biti konstantno u skladu sa promenama koje tehnologija donosi.

Možda sve ovo deluje nejasno i zastrašujuće ali NIJE!

Samo treba imati želju da se saznaju novosti i bude u skladu sa njima i sa promenama koja AI donosi.

Da li je došao kraj Advertajzinga kakvog ga znamo?

Veštačka inteligencija (AI) je promenila svet u kom živimo.

Integracija AI je promenila naše živote, načina komunikacije, načine poslovanje. Naročito se marketing izmenio pod uticajem AI.

Za profesionalce u tech industiji, chatbotovi su doneli povećanje efikasnosti ali su i podigli nivo zabrinutosti da će ljudski faktor postati nepotreban i da će sve moći odvijati i bez ljudi.

Pre nego što zabrinutost naraste do određenog nivoa, potrebno je naglasiti da je programatik promocija izmenila način na koji se advertajzing odvija.

Pri sagledavanju celog procesa, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

1. Povećanje efikasnosti

Programatik promocija donosi mnogo toga dobrog kompanijama koje žele da povećaju efikasnost.

Sada, mašine mogu bolje, preciznije, efikasnije, jevtinije da obavljaju zadatke na osnovu Big Data.

Kao što je ‚kopanje‘ po podacima naučilo ljude da bolje targetiraju potrošače, tako je i mašine naučilo da bude preciznije i efikasnije.

Dok se misli da će programatik promocija zameniti ljude jer će ih učiniti suvišnim, potrebno je reći da će ona povećati efikasnost radne pozicije i povećati prihod i ROI.

Kompanije koje žele da uštede novac, treba da investiraju u programatik promociju jer ona donosi veću efikasnost i preciznije pogađa cilj.

2. Uvek pogađate cilj

Big Data je olakšao posao svakom marketaru i oglašivaču da pogodi željeni targetirani tržišni segment.

Podaci donose uvid koje potrošače targetirati promotivnim aktivnostima.

Programatik promocija iz ogromne količine podatke izvlači ključne informacije koje značajno unapređuju promotivne aktivnosti jer uzima u obzir masu faktora i varijabli i kroji najbolje ishode.

Dodatno, programatik promocija prati ponašanje potrošača i na osnovu toga vrši retargeting i nudi slične proizvode.

3. Pravi dodatno mesto za kreativnost

Prodajni timovi su oslobođeni dosadnih zadataka sa korišćenjem mašina u analizi podataka.

To isključivanje analize i identifikovanja željenih tržišnih semenata dovodi do toga da kreativci imaju više vremena za kreiranje kreativnih rešenja koja će pogađati željene tržišne segmente.

Kako se programatik promacija razvija, tako se i oslobađa više vremena za kreativce.

A integracija AI u kreativni proces donosi mnogo koristi.

Da li promovisati ‚u dubinu‘ ili ‚u širinu‘?

Kreiranje sadržaja je veoma kompleksna delatnost.

Pri kreiranju sadržaja treba znati šta želi da se postigne. U zavisnosti od cilja, sadržaj treba da ide u dubinu ili širinu.

Efikasna marketing strategija vodi da računa da obuhvati sve, ali pojedinačni deo sadržaja ne može ići u oba pravca. Treba da ima jedinstven cilj.

Bilo koji oblik sadržaja da kreirate: tekst, video, audio itd Cilj je da se desi značajan povrat na uložena sredstva.

Svaki deo sadržaj treba da bude svrstan u jednu od 2 kategorije – ili ‚u dubinu‘ ili ‚u širinu‘.

Sadržaj koji ide u širinu ima za cilj da privuče nove korisnike, dok sadržaj koji ide u dubinu ima nastojanje da pojača veze sa postojećim korisnicima.

Cilj širokog sadržaja nije da postigne brz, momentalne rezultat, već da Vas pozicionira pred što širim auditorijumom. Pa se konekcija može ostvariti odmah ili u nastupajućem vremenu.

Široki sadržaj ima više tehnika: SEO (privlači nove interesante), podkasting (uz pomoć iTunes i pretraživača pojačava nastup Vašeg sajta), infografike (zahvaljujući vizuelnoj snazi biće više deljene i samim tim imati veliki uticaj)…

Pri kreiranju dubokog sadržaja uvek imajte na umu perfektnog korisnika.

Duboki sadržaj ojačava veze sa postojećim korisnicima. I od hladnog, površnog susreta čini vezu toplom i sadržajnom.

Duboke tehnike su e-mail servisi (autoresponderi itd) i društvene mreže.

Pri odabiru strategije koju treba primeniti treba jasno definisani cilj.

U zavisnosti od toga treba primeniti promociju u širinu ili u dubinu.

Treba izbegavati preklapanje tehnika jer mute cilj.

5 prednosti Programatik promocije i njen značaj kao vitalnog digitalnog marketing alata

Uspešni biznisi ne koriste samo jedan promotivni kanal/alatku u svom poslovanju, već u svom arsenalu imaju više kanala/alatki. I time konstantno unapređuju svoj tržišni nastup.

Programatik promocija je jedan od savremenih oblika tržišnog nastupa.

Prema procenama, 70 % marketara koristi programatik promociju na društvenim mrežama, skoro polovina na mobilnim uređajima i 40% u video marketingu.

Budžeti za programatik promociju rastu iz godine u godinu.

Programatik promovisanje eliminiše posrednika u celom procesu oglašavanja.

I možda se čini da je eliminisanje ljudskog faktora iz proces upitno, ono donosi sledeće koristi:

1. Programatik promocija pruža podatke i uvid u realnom vremenu

To je automatizovana tehnologija koja prikuplja masu podataka o najboljim mestima za promociju, upoređuje cene i nakon završetka procesa daje precizne podatke o rezultatima.

I time značajno doprinosi efikasnosti jer je u nadolazećem vremenu moguće izvršiti neophodna prilagođavanja.

2. Feksibilnost na promene u dinamici tržišta

Programatik promocija koristi veštačku inteligenciju (AI) kako bi usporedbom velikog broja podataka na adekvatan način mogla da odgovori na promene na tržištu i prati njegovu dinamiku.

U današnje vreme, tržišta su vibrantna i promene stalne i potrebno je snaći se u tom poslovnom okruženju.

Zbog tehnologije koju koristi, programatik nikad ne spava i redovno prati sva kretanja i pomeranja na tržištima i donosi najefikasnije rezultate po najnižoj ceni.

3. Oglašivači plaćaju samo relevantne prikaze

Programatik promovisanje donosi masu mogućnosti jer njegovim korišćenjem je moguće dobiti najbolje mesto za prikaza reklama u okviru precizno određenog budžeta.

Na taj način se ne samo doprinosi strogoj kontroli troškova već postiže maksimalna efektivnost i efikasnost marketing napora.

4. Transparentnost

U odnosu na tradicionalno oglašavanje, programatik značajno doprinosi transparentnosti jer oglašivači dobijaju uvid gde se njihove reklame prikazuju, po kojoj ceni, tačno kojim kohortama potrošača…

Ceo proces je u potpunosti transparentant i njegovom analizom se stiču dragocena iskustva koja podešavanja e potrebno izvršiti.

5. Povećani doseg

Sa razvojem tehnologije, potrošači konstantno menjaju uređaje na kojima primaju poruke.

A programatik sa svojom tehnologijom omogućava doseg što većeg broja ljudi po najnižoj mogućoj ceni.

Sa rastom broj komunikacionih kanala, programatik čini selekciju najboljih puteva da se Vaša poruka prenese, uz minimalne greške a po najnižoj ceni.

Budite pošteni i pretraživači će to poštovati

Sećam se, pre 12 godina, dok sam radio kao Marketing menadžer u jednoj multinacionalnoj internet firmi, devojka iz Moldavije koja je prešla u Marketing iz Operacija, na chat-u me kontaktirala da joj objasnim šta radi Marketing i šta od nje očekujem…

I kroz priču o raznoraznim temama, spomene mi da se ona razume u SEO. I da je radila za neku američku kompaniju, valjda je to bila neka turistička platforma.
Šta je to SEO? upitao sam je. I ona krene da mi objašnjava. I tada sam se počeo zanimati time. Ona mi sve detaljno pojasnila i objasnila.


I pošto sam ekonomista, market
ar a ne tech geek, skontao sam da je SEO prevazišao čisto tehničke okvire i postao marketinška tehnika jer tretira ono što programeri ne znaju: Reči.

U firmi je postojala praksa da se subotom prepodne održavaju online treninzi iz raznoraznih tema i jedne subote odlučimo da će biti o SEO, a da ću ja biti co-host.
Na trening se priključili svi programeri i tokom trening krenuli kao gladni vukovi da napadaju devojku jer kako devojka može njima ‘velikanima’ da objašnjava šta je SEO.
Ona pri tome uspešno odbila sve napade (uz moju pomoć) i pojasnila mnoge stvari.

I tako se ja tom temom bavim godinama.


I ne znam ništa tehnički uraditi, znam šta treba a ne znam kako.

Ta koleginica se kasnije odselila u Kanadu i zaposlila kao SEO savetnik u nekoj online gambling firmi i mi nastavili diskusiju o toj temi.

Kada sam radio na svom portalu SrbijaBiz.com razmišljao sam u okvirima SEO, kako će Google to videti, koje ključne reči da izaberem, slogane, H1, H2, tagove itd.

Za to vreme, tokom godina, pretraživači, prevashodno Google, su nebrojeno puta promenili parametre i načine rangiranja….


Ako se čovek bavi white hat SEO, ne mora da brine.


Google nekada malo bolje, nekada malo lošije rangira ali najbitnije je zadržati pravac i autentičnost uz neophodna prilagođavanja tokom vremena.

Protokom godina, SEO više nije programerska tehnika već marketinška, prošli su Pande, Pingvini itd. ali osnova ostaje.

Treba biti autentičan. 
Google radi upravo na tome da prepozna šta je autentično i orginalno jer 
Content is king pa nastoji da eliminiše spam i da prepozna orginalni sadržaj.

Sa učestalošću objavljivanja novosti u algoritmima,  stvar je kod nas drugačija od svetskih saveta. 
Srbija je malo tržište i nema tako čestih promena sadržaja, tako da taj faktor ne igra preterano ulogu kod nas.

P.S. U Srbiji treba optimizovati samo za Google! 

Svi drugi pretraživači su nevažni i ako neka poseta stigne sa drugih pretraživača, oni su nebitni i ne stvaraju nikakvu konverzaciju i akciju.

Privilegovana programatik promocija

Konstantan razvoj tehnologije i tzv. Ad Tech, je doveo do ‚petog talasa‘ razvoja i doneo Privilegovanu programatik promociju.

Sa pojavom Programatik promocije, taj promotivni alat je konstantno rastao i usavršavao se, kao i svi akteri u tom procesu što je dovelo do Privilegovane programatik promocije.

U početku je bio upliv elektronike i razvoj algoritama za oglašavanje.

Kako je to sve raslo, veliki oglašivači su zahtevali za sebe privilegovan položaj zbog ogromne potrošnje i delom narušili osnovne principe programatik oglašavanje gde se reklamni prostor prodavao putem aukciji i davao je prostora i malim oglašivačima da zakupe reklamni prostori nađu svoje ‚mesto pod suncem‘.

Mada se programatik promocije može nazvati tzv. ekvilajzerom koji ispravlja amplitude i ujednačava pravila igre, ogromni budžeti narušavaju ta postavljena pravila igre.

Prednost koju veliki oglašivači imaju proizilazi iz poznavanja infrastrukture i upravljanja njome.

I najednom su veliki oglašivači privilegovani u celom tom prodajnom procesu.

Promena pravila igre u programatik promociji se desila onda kada je velikim oglašivačima data prednost i prvo organizovane aukcije za njih, odvojeno od svih drugih oglašivača a tek nakon što se odigraju zatvorene tj. privilegovane aukcije, reklamni prostor bi se ponudio svima ostalima.

Na scenu su opet stupili prodajni timovi i opet je došlo do upliva ljudskog faktora.

Treba biti iskren, i reći da su zapravo mali oglašivači narušili pravila igre jer su reklamni prostor koji su putem aukcija kupili po nižoj ceni, preprodavali velikim oglašivačima po mnogo višim cenama.

Privilegovana programatik promocija se zapravo odvija putem kontrole infrastruktre i krug se zatvorio a točak pokrenut novcem se opet okreće.

7 načina da optimizujete sadržaj sajta za ljude i pretraživače

SEO nije mrtav!

Tvrdnju da je mrtav, sa vremena na vreme, neko iznese i to ustvrdi.

SEO se konstantno menja i unapređuje kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo.

Pri optimizaciji sadržaja treba imati na umu da je korisnik, čovek u centru pažnje.

Treba imate sledeće smernice na pameti:

1. Postavite sebe u glavu korisnika.

Razmislite šta korisnici žele i traže i u skladu sa time kreirajte sadržaj i organizujte ga na taj način da odgovara korisnicima.

2. Zaboravite na ključne reči.

Igranka sa ključnim rečima je prošlost. Kako se roboti razvijaju, ta pesma je otišla u istoriju. Ako nastavite da igrate po tim taktovima, bićete penalizovani, kažnjeni.

Napomena: Sve to u vezi ključnih reči je diskutabilno jer naglasak nije više na samim ključnim rečima i/ili izrazima već se naglasak stavlja na kontekst u kojem se ključne reči upotrebljavaju.

A i pretraživanje glasom rapidno raste te se i to mora uzimati u obzir.

3. Odradite dobro osnove SEO.

– SEO naslov – Naslov treba da sadrži najviše 70 karaktera i sadrži ključnu reč što je moguće bliže početku.

– Meta Description – Treba da sadrži najviše 160 karaktera i ključnu reč uključenu. Treba to da bude kratak opis sadržaja i da navodi na konverziju.

– H1 – H1 tag govori koji je najvažniji naslov. I vizuelni je nagoveštaj korisnicima.

Samo jedan H1 treba da bude korišćen na svakoj stranici.

– Alt tag slika – Slike treba opisati pošto pretraživači ne vide i ne razlikuju sliku od teksta. Pa onda treba napisati.

– URL – Treba da budu što kraći i da sadrže glavnu ključnu reč. Vidljivi su u rezultatima pretrage i mogu ključno uticati da li će posetioci kliknuti.

– Glavni deo sadržaja – Uključite glavnu ključnu reč na vrh stranice i jedno 2-3 puta u daljem tekstu. A i varijacije ključne reči.

4. Budite istiniti i tačni.

Pružite korisnicima ono što se u SEO naslovu, Meta Description, H1 itd nagoveštava.

Ne pokušavajte da ih zavarate i prevarite.

5. Kroslinkujte.

Usmeravajte sa jednog dela sadržaja na drugi. Imajte što više ovakvih linkova u svom sadržaju.

6. Napravite sadržaj lakim za čitanje i pregled.

U eri prenatrpanosti informacijama sadržaj organizujte tako da ga korisnici lakše ‘svare:

– Izbegavajte velike blokove sadržaja.

– Koristite nabrajanja i bullet points.

– Koristite H2 i H3 kao podnaslove da izvršite prelom teksta.

– Podebljajte ključnu frazu ili izraz da istaknete značaj.

7. Nek sadržaj teče prirodno.

Sadržaj treba da se lako čita a informacije lepo prezentuju posetiocima.

Treba da pružite najbolje moguće informacije, a na pretraživačima je da ih otkriju i prezentuju.