Kada AI sretne SEO

Ovo nije scenario za drugi deo filma Kad je Hari sreo Seli, već tekst o tome kako je Veštačka inteligencija (AI) unela značajne promene u marketing industriju, a posebno izmenila SEO.

SEO evoluira.

Ali to nije nikakva novost jer su konstantne promene algoritama i svih povezanih faktora, svakodnevnica u SEO. A AI je uneo drastične promene u srž SEO i sam proces odvijanja SEO.

Doveo je do analize osećanja, precizne preporuke proizvoda i prepoznavanja slika i glasa.

Takođe, se iskazuje na polju predvidljive korisničke podrške i preciznog medijskog oglašavanja.

Za SEO, rast uticaja AI, pre svega znači promenu načina na koji marketari gledaju na kakav sadržaj kreiraju.

Od početnih ključnih reči i fraza, sa Google RankBrain se došlo do konteksta u kom se određene reči i izrazi upotrebljavaju.

Promene su dovele do toga da mašine same uče, bez ljudi, i to je podiglo čitav proces na mnogo viši nivo. Sada algoritmi uče od ogromne količine podataka.

Pretraživači su postali pametniji jer prepoznaju prirodni jezički proces, a kojim su postali sve bliži ljudima. I bolje prepoznaju upute i daju bolje preporuke.

To je dovelo da se algoritmi sami unapređuju bez prethodne najave da će do promena doći. Promene su sada stalne, automatske, bez prethodne najave a to znači da se algoritmi konstantno unapređuju.

Ključne reči gube na važnosti pošto je naglaska na tome da se iznađe onaj sadržaj koji daje najbolji odgovor na postavljeni upit. Takođe, naglasak je na vizuelnom delu tj. slikama i videima, koje isto treba ‚uvesti‘ u proces optimizacije.

Pretraga prirodnim jezikom

Pretraživanje glasom je još jedan domen gde dolazi do revolucionarnog napredaka.

Rešenja poput Siri, Cortana, Google Now, uz drastičan rast pretraživanja glasom, moraju odmah da nam daju odgovore na upite.

Ovo je donelo drastične promene u pretraživanju jer umesto pretraživanja po ključnim rečima, sada korisnici izgovaraju čitave rečenice kada pretražuju.

To dovodi do toga da je pretraga konverzacijska.

Marketari moraju da se upoznaju sa oblicima konverzacije i da kreiraju sadržaj koji će sadržati odgovarajuću frazeologiju.

Sve oko vrednosti

AI je revolucionizovao pretragu. I sada Google traži ono ‚šta je vredno za čitaoca‘.

Traži kvalitetne i pouzdane informacije i izvore.

Prednost je data sajtovima na kojima se ljudi duže zadržavaju a ne samo posete i odu tj. ‚odbiju‘ se od sajta…

Vezano za ovo su i linkovi. Nije više naglasak na broju linkova već na kvalitetu.

Od broj nasumičnih linkova koji vode ka Vašem sajtu, važnije je da su to linkovi sa sajtova iz iste tržišne niše, koji su vredniji i verodostojniji.

Kvalitet izvora a samim time i informacija drastično dobija na značaju.

Praktikujte najbolju praksu

Vreme trikova je prošlo, sada je kvalitet sadržaja i pouzdanost izvora na ceni. Osim toga, značajan faktor je i posećenost sajta tj. vreme koje posetioci provedu na njemu.

A ne sme se zaboraviti i na brzinu dostupnosti sajta, koja je jedna od ključnih karakteristika (zato ne štedite na hostingu).

P.S. Ima i jedna važna napomena, više dvojba – iz Google često dolaze pomešane poruke u vezi dužine teksta! Čas se kaže da sadržaj treba da buda dugačak ali detaljan a onda u sledećem momentu kažu da zbog Mobile First tekst treba da bude kratak, lako ‚svarljiv‘ jer moderni čitaoci nemaju vremena i neće da čitaju duge tekstove.

Jedino šta preostaje je da praksa od primera do primera pokaže šta donosi rezultate. Te zato konstantno treba raditi na optimizaciji!

4 saveta za transformaciju komunikacije sa potrošačima putem veštačke inteligencije

Machine Learnig (ML) i Veštačka inteligencija (AI) više ne samo da usmeravaju potrošače na potrošačkom put, već ih stavljaju u centar pažnje i posmatraju ceo kontekst u kom se potrošač nalazi i iz te pozicije se menja i transformiše komunikacija sa potrošačima.

Krajnji cilj je bolje potrošačko iskustvo i jača lojalnost potrošača.

Sa iskorišćavanjem moderne tehnologije, brendovi ulaze u dvosmernu komunikaciju sa potrošačima, koja razvija relevantnost i sofisticiranost. Moderne tehnologije kompletno menjaju način na koji kompanije i brendovi komuniciraju sa potrošačima.

Pa tako sve to seže i do najsitnijih, naizgled nevažnih detalja, poput faktura, računa, otpremnica itd Ovo su bili zastareli, statični delovi poslovanja ali sa korišćenjem moderne tehnologije postaju relevantni i dinamični.

Sa strateškim planiranjem i investicijama, biznisi mogu da uđu u korišćenje ML i AI, kako bi transformisali komunikaciju sa potrošačima, ali treba da načina sledeća 4 koraka:

1. Ponude višekanalno iskustvo. Da bi bolje komunicirali sa potrošačima, brendovi i biznisi najpre treba da shvate koje kanale potrošači preferiraju. Treba spoznati da li više vole komunikaciju putem SMS, chat, sajta, email, štampanog materijala, lični kontakt itd Ovo sve stvara veliku količinu podataka koju treba znati iskoristiti na najbolji mogući način.

2. Razumite promene potrošačevih želja i potreba putem AI. Višekanalno komuniciranje dovodi do toga da se shvata koji sadržaj prezentovati, koje poruke plasirati i kojim kanalima. A ogromna količina podataka daje uvid o potrošačkoj istoriji i preferencijama. Sve to u mnogome olakšava kreiranje prave poruke, koja se prezentuje pravim potrošačima, pravim kanalima, u pravo vreme, po pravim cenama.

3. Budite specifični sa Machine Learning (ML). U prošlosti, personalizacija se svodila na segmentaciju samo na osnovu osnovnih podatka kao pol, godište, lokacija itd Sve to je ograničavalo adekvatnu personalizaciju ponuda. Sa ML, brendovi nisu više limitirani ograničenim brojem i kvalitetom podataka. ML daje dinamički uvid u podatke i omogućava kreiranja pregršt profila potrošača. Sve do individualnog nivoa.

4. Napravite digitalne komunikaciju interaktivnom. ML i AI su omogućili direktnu komunikaciju sa potrošačima jer su sada u mogućnosti da ih direktno pitaju šta žele, kada žele, po kojim cenama žele. Sa opšte segmentacije se prešlo na individualni nivo i spoznaju o željama i preferencijama pojedinačnog potrošača. I u skladu sa svim tim se odvija i moderna komunikacija.

Konstantno rastu očekivanja potrošača o načinima na koji brendovi komuniciraju sa njima. A na brendovima je ne samo da dostignu ta očekivanja već da ih i prevaziđu.

Deep Learning će promeniti SEO

Sadržaj živi ili umire uz SEO. Ovo je važilo sve do skoro.

Ukoliko ste pravilno napisali sadržaj, pravilno upotrebili ključne reči i sve tehničke detalje pravilno odradili, bilo je zagarantovano da će se Vaš sadržaj adekvatno prikazivati u rezultatima pretraživanja.

Ali moderno vreme donosi promene i Deep Learning kompletno utiče i menja SEO.

U pretkoraku, najpre treba se bliže upoznati sa Deep Learning, kako bi se što bolje razumele novosti i promene.

Deep Learning je sličan Machine Learning i koristi Artifical Neural Networks (ANN) – Veštačke nervne mreže.

Sve to ne samo da bi analiziralo ogromnu količinu podataka već i da ih razume i uči od njih.

Algoritmi koji su proistekli iz Machine Learning se ponašaju poput ljudi i u stanju su da rade čak i bez nadzora ljudi.

Ti sistemi se razvijaju upravo zbog izloženosti toj ogromnoj količini podataka i postaju sve pametniji i pametniji.

Google je među prvima počeo da koristi veštačku inteligenciju (AI) i razvio svoj RankBrain algoritam koji je Hummingbird dao novu dimenziju.

Algoritmi sa prolaskom vremena i konstantne interakcije sa podacima se konstantno razvijaju.

I to dovodi do toga da nema više jedinstvene stranice sa rezultatima pretraživanja.

Rezultati pretraživanja se razlikuju od osobe do osobe jer nastaju iz znanja o tome ko pretražuje, odakle pretražuje, sa kojom namerom i zbog čega.

Sve ove novine dovode do potpune personalizacije i pružanja najboljih mogućih rešenja.

Promene se neće desiti preko noći ali potrebno je pažljivo osmatrati promene i uočavati moderne tendencije.

Koraci za pripremu promene u SEO strategiji:

– Investirajte u Google AdWords. Sa korišćenje AdWords, analitika Vam daje uvid koji i kakav sadržaj i koji promotivni kanali daju najbolje rezultate pa zato do maksimuma koristite sve ono što donosi najbolje rezultate i ima najveće efekte.

– Uložite u uticajne marketing ljude. Moderna tendencija je da ljudi odluke o kupovini donose pod uticajem ljudi koji su za njih relevantni i kojima veruju. Zato oformite timove brend ambasadora koji će Vaš bred predstavljati na najbolji mogući način.

– Ocene, svedočenja, kritike su presudni. Pre odluke o kupovini, potrošači tragaju za informacijama o proizvodu/usluzi i nakon upoznavanja sa iskustvima drugih potrošača donose odluke o kupovini. Imajte ovaj važan segment na umu i svim silama nastojte da upravljate celim procesom.

– Budite social i imajte rafinisanu strategiju sadržaja. Budite pod obavezno prisutni na svim onim društvenim mrežama na kojima su Vaši potrošači. Stupite u komunikaciju sa njima, saslušajte ih i dajte razjašnjenja ukoliko su potrebna. A takođe je bitno da Vaš sadržaj nagoni na akciju i na najbolje načine postavite CTA kako bi došlo do konverzije.

– Znajte Vašu konkurenciju. Pažljivo posmatrajte svoju konkurenciju i njene aktivnosti. Ukoliko npr. primetite da je neki njihov sadržaj doneo ‚duboku‘ interakciju i ima odlične rezultate, pristupite toj temi iz drugog ugla i ukoliko je moguće ostvarite dodatne koristi.

SEO ne odlazi nigde. Ostaje tu i sa tehnologijom se menja i unapređuje.

Nepoznanica je kako će se sve razvijati ali neaktivnost i ne praćenje promena će Vas zasigurno izbaciti iz tržišne utakmice.

Interakcija mobilnim postaje sve više lična

Ukoliko želite da Vaše poslovanje bude u skladu sa 21. vekom, ne smete da propustite šansu da stupate u interakciju sa Vašim potrošačima putem mobilnog uređaja.

Očekivanja koja potrošači imaju od brenda su se drastično promenila.

Nastupilo je doba kada su potrošači hiper-povezani i oni očekuju drugačije načine i oblike povezivanja od onih iz prošlosti i to čak neposredne prošlosti.

Kompanije i brendovi moraju da iznađu nove, moderne načine na koje odgovaraju na zahteve i preferencije potrošača.

Kao početna tačka mora se uzeti načelo da je personalizacija kritična sila koja gradi lojalnost kod potrošača.

Ukoliko izostane personalizacija, ponuda postaje zastarela, neadekvatna, čak i iritantna i frustrirajuća.

Pa tako se dešava da se iznose ponude proizvoda koje su totalno neadekvatne željenim proizvodima. Nude se sredstva za mršavljenje onima koji tragaju za lekovima za srce, onda putovanja ljudima sa problemima u kretanju itd

Marketing ima svrhu da pruži i isporuči prave informacije, u pravo vreme, na pravom mestu, pravim potrošačima.

Da bi se ovo postiglo potrebno je raspolagati pravim informacijama. Jer prave informacije dovode do personalizacije i ispunjenju cilja u krajnjem koraku.

Stoga, firme konstantno moraju da rade na prikupljanja što je moguće više informacija jer na osnovu njih mogu da predvide i kreiraju najbolje moguće ponude.

Efikasna personalizacija treba da uključi podatke u ceo proces da bi došlo do kupovine i povećanja potrošnje.

Magija se rađa i nastaje kroz sledeće pristupe:

Višekanalno

Poznavanjem svoji potrošača, njihovih preferencija i potrošačkog iskustva, kompanija je u stanje da iznađe najbolje kanale putem kojih da dođe do svojih što potencijalnih, što sadašnjih potrošača.

Uz mobilne uređaje koji su postali sastavni deo svakodnevnice, kompanije su u stanju da veoma brzo, maltene u realnom vremenu, prepoznaju kretanja na tržištu, izvrše modifikacije ponude ukoliko je potrebno i daju najbolju moguću ponudu.

CRM

Sadašnjost povećava kapacitete i osnažuje načina na koje se stupa u interakciju sa potrošačima.

Novo vreme je donelo i novi govor kojim potrošači govore. Stoga, kompanije i brendovi moraju da se prilagode i komuniciraju jezikom potrošača i kanalima koje oni koriste.

Integracija

Uz već sada dobro poznate kanale komunikacije kao SMS/MMS, treba dodati i nove komunikacione aplikacije poput Facebook Messanger i komunikaciju sa chatbotovima.

Poslovanje se ne može više prepustiti pretpostavkama, predviđanjima i nagađanjima. Već se u proces moraju uključiti podaci koji postaju osnova poslovanja i od kojih kreću sve promotivne akcije.

Sve ovo dovodi do personalizacije i kreiranja odnosa koji postaje dinamičan i kroz dinamiku se vrše potrebne izmene i prilagođavanja.

A mobilni uređaji su osnovno sredstvo putem kojih se ceo proces odvija.

Evolucija marketinga: Od Manuelnog preko Automatizacije do Predvidljivog

‚Ne opstaju najjače vrste, niti najinteligentnije, već one koje su najprilagodljivije na promene‘

Sa sigurnošće se ne može utvrditi da li je ovu mudru misao izrekao Čarls Darvin ili pak Leon Mekginison, ali ona i danas važi za marketare i stalno je moraju imati na umu.

Svi smo mi svesni rasta tehnologije eksponencijalnom brzinom. Praćenjem vesti i novosti iz digitalnog sveta, svaki dan postajemo sve više svesni kojom brzinom se internet i povezani uređaji razvijaju.

Sadašnjost života je po principu – Prilagodi se ili nestaješ!

U današnjosti je prepoznata potreba da se sve konstantno menja ili unapređuje jer bez toga se zadržava postojeće stanje koje znači prvo stagnaciju a potom i nestanak sa tržišta.

Promene su teške. Kako za pojedince tako još više za organizacije.

Brend se definiše u realnom vremenu

Od eksplozije podataka i povećanja dodirnih tačaka sa potrošačima preko promena u demografiji i potrošačkom ponašanju, današnji marketari se suočavaju sa potrošačima koji su preuzeli kontrolu i počeli da definišu brend u realnom vremenu.

Ovo nastaje kao posledica kombinovanja podataka, inovativnih tehnologija i dinamičnog korisničkog iskustva i sve to dovodi do definisanja brenda u realnom vremenu.

Glavni izazov modernih marketara je da kreiraju i podržavaju potražnju u realnom vremenu.

Sa razvojem veštačke inteligencije (AI) i prikupljanjem velikog broja podataka, i sa korišćenjem naprednih matematičkih modela, došlo se to tzv. Previdljivosti.

Što znači da marketari u realnom vremenu znaju koje promene će se javiti, kod koga, kada će nastupiti i gde ih treba isporučiti i po kojim cenama, a posebno je zanimljivo kako i gde promovisati te predmete/usluge.

Transformacija potrošačkog puta

Sve ove novosti su dovele do transformacije potrošačkog puta koji nije više linearan već je postao krivudav i sa dosta nepoznanica. Zato marketari moraju biti osposobljeni da prepoznaju i predvide potrošačka ponašanja kako bi ponudili prave stvari koje potrošači zahtevaju.

Ovo je postao naučni proces koji je dobio naziv Prepoznatljivost jer maltene u realnom vremenu kreira usluge/proizvode za potrošače.

Najveća verovatnoća za konverziju

Ulazak AI u marketing proces, je doveo do tešnje saradnje sa prodajom a sve sa ciljem da se kreiraju ponude prozvoda/usluga koje će najverovatnije dovesti do konverzije i kupovine u krajnjem koraku.

Transformacija podataka u predvidljiva ponašanja je doveo ne samo do tzv. naučnog potrošača, već je i ceo marketing proces podigao na mnogo viši nivo.

I marketing sada sa korišćenjem svih prednosti i pogodnosti modernih tehnologija, mnogo lakše i efikasnije može da izvršava svoje operacije.

Odgovornost je takođe na mnogo višem nivou i jasno je ko i gde nešto greši u celom marketing procesu. I sada je sve jasno i transparentno i zna se gde je potrebno izvršiti promene koje dovode do poboljšanja i rezultata.

6 istina o dizajnu UX

Ako ste ikada radili u nekoj uslužnoj delatnosti, masu puta ste čuli – Mušterija je uvek u pravu!

I makar koliko Vas ta paušalna rečenica nervirala i frustrirala, ona ipak ima dodira sa zdravim razumom.

Biznisi postoje zbog klijenata/potrošača. Bez njih ne bi postojala svrha postojanja.

Zato im treba dati šta zahtevaju da bi imali pozitivno iskustvo sa Vašim poslovanjem.

Dizajn korisničkog iskustva, ili dizajn UX, uzima korisnike kao osnovu i na osnovu njihovih preferencija gradi digitalni proizvod i iskustvo.

Šta je to dizajn UX?

Korisničko iskustvo (UX) je kako se neko oseća pri susretu sa Vašim sajtom, mobilnom aplikacijom, softverom ili drugim sistemima.

UX dizajneri nastoje da razumeju kako korisnici stupaju u dodira sa Vašim digitalnim proizvodom i koncentrišu se na korisničko iskustvo, efikasnost i kakvo je korisničko iskustvo nakon susreta sa Vašim digitalnim proizvodom/sistemom.

Suprotno od onoga šta se dizajnerim dopada, UX principi govore o stvaranju korisničkog iskustva koje će što približnije biti u skladu sa preferencijama potrošača.

UX se često meša sa Korisničkim interfejsom (UI) ali razlika je to što se UI bavi vizuelnim delom i kako da sajt, sistem itd bude što bolji vizuelno, a UX nastoji da kreira digitalni proizvod koji je lak za korišćenje i sa što manje napora ostvaruje željene ishode.

Dobar UX je više od odeljenja za dizajn

Mada je vizuelnost važna jer dopadljivost je ključna i početna tačka pri korišćenju, pri kreiranju digitalnog proizvoda treba uzeti u obzir UX kako bi se napravio što bolji proizvod, lak za korišćenje.

Pri kreiranju treba uzeti u obzir što više podataka i korisničkih iskustava kako bi se napravio što bolji proizvod.

Ovo odgovara kreativnom odeljenju jer onda ne moraju više puta da rade redizajn nakon povratnih informacija šta odgovara a šta ne korisnicima.

Korisničko iskustvo treba da bude integrisano ne samo u proces kreiranja digitalnih proizvoda već i u kompletnu korporativnu filozofiju i kompletno poslovanje jer korisnici su na prvom mestu.

Korisnost nadvladava Kompleksnost

To što je neki novi proizvod izbačen na tržište na znači da ga i Vi morate koristiti.

Nove opcije možda samo komplikuju korišćenje Vašeg proizvoda/usluge i celom procesu treba pristupiti zdravorazumski i promišljeno.

Ljudi vole Personalizaciju

Personalizacija je najmoderniji trend.

Kompanije nastoje da stvore proizvode/usluge koje na najbolji mogući način odgovaraju pojedinačnom potrošaču a da on ne uloži nikakav dodatni napor.

Manje je Više

Možda se fensi rešenja i opcije čine super onima koji ih stvaraju, a one zapravo odbijaju korisnike.

Istraživanja su pokazale da suviše opcija odbija korisnike jer ih zbunjuje i oni u susretu sa ‚šumom‘ opcija odluče se na beg i odustanu od korišćenja usluge

Konsolidujte što je moguće više, napravite laku navigaciju i izbacite suvišne i nepotrebne opcije.

I mada deluje nelogično, ponudite manje opcija korisnicima jer sa malim brojem opcija konverzija raste.

Sve je oko korisnika

Ovo je osnovni princip korisničkog iskustva. Ukoliko Vam korisnik nije primaran pri kreiranju rešenja, ‚mašite‘ cilj i ne postižete rezultate.

Korisnik mora da Vam bude u fokusu kroz celokupan proces.

UX je ključan i na kraju

Ne samo od polazne tačke i osmišljavanja proizvoda/usluge, već i kroz ceo proces sve do samog kraja, korisničko iskustvo (UX) mora da bude primarno.

Ukoliko korisnici imaju pozitivna iskustva, oni se vraćaju, preporučuju drugim korisnicima, povećavaju potrošnju.

Zbog navedenih razloga, Korisničko iskustvo (UX) je glavni element Vaše digitalne strategije.

Moderan marketing pristup – Inbound marketing

Inbound marketing je savremena marketinška disciplina koja nastoji targetirati zainteresovane i profitabile korisnike kroz iterativni proces.

Proces ide od najšire baze, pa se kroz filtraciju interesanata dolazi do onih koji izvrše konverziju tj. do onih koji donose profit.

Ova disciplina podrazumeva veliku količinu marketing znanja i striktno sprovođenje zacrtane strategije, i potom planskih koraka.

Postoje razne podvrste ove marketinške discipline npr. Agile marketing sa svojim posebnim izrazima i žargonom, poput Sprint, Themes, Context itd.
Sve u svemu, nastojanje je da je prošlo doba nesele
ktivnog trošenja napora i sredstava, i da se nastoje targetirati oni ‘pravi’.

Svaka od podvrsta uključuje sledeća 3 dela:

1. TOFU (Top of the funnel) – Široka lepeza interesanata.
Targetira 70% korisnika.

2. MOFU (Middle of the funnel) – Više i dublje zainteresovani.
Targetira 20% korisnika.

3. BOFU (Bottom of the funnel) – Oni koji su spremni da plate i kupe proizvod/uslugu
Targetira 10% korisnika.

Vizuelni prikaz se može zamisliti kao obrnuti levak, koji predstavlja razne kategorije potencijalnih korisnika.

Iteracijom kroz sadržaje, nastoje se zadržati i targetirati, oni koji su spremni da kupe uslugu.

Široka je lepeza tehnika – whitepaper, webinar, podcast, SEO itd, ali cilj je da se eliminišu nepotrebni i targetiraju oni koji zapravo žele određenu uslugu.

Tokom vremena korisnici mogu da prelaze iz jedne u drugu kategoriju korisnika, ali cilj je da se dovedu do nivoa kada su platežno spremni.

Inbound marketing štedi vreme, napore i sredstva i nastoji targetirati samo one koji su profitabilni!

P.S. Da bi ste se podrobnije upoznali sa ovom i srodnim marketing tehnikama, posetite HubSpot Akademiju na linku: https://academy.hubspot.com/.

Takođe, imate mogućnost i da steknete sertifikat nakon odgledanih lekcija i položenog testa.

10 stvari koje uspešan sadržaj treba da ima

Ne stvara se svaki sadržaj jednako i nije svaki sadržaj istog kvaliteta.

Da bi Vaš sadržaj bio kvalitetan i postizao ciljeve, mora da sadrži sledećih 10 karakteristika:

1. Govorite pravoj publici

Pre nego što napišete ijednu reč, znajte za koga pišete.

Ukoliko znate ko je Vaš idealan kupac, znaćete šta ga motiviše na kupovinu, šta voli a šta ne, koji delovi Vašeg proizvoda/usluge mu se sviđaju a koji ne…

Uvidom u svoje alate analitike, spoznaćete šta to treba da izmenite, prilagodite u svom sadržaju da bi donosilo rezultate.

2. Budite optimizovani za Search&Social

Jeste da se kaže da prvo na umu treba da imate čitaoce a onda pretraživače, ali da bi Vaš sadržaj neko video on mora da bude optimizovan za pretraživače i društvene medije kako bi postao vidljiv.

Džabe Vam da napišete i najbolji sadržaj ako to niko ne vidi i on bude prekriven i zakopan drugim lošijim sadržajima.

3. Pružite vrednost

Pružite Vašim čitaocima nešto vredno u svakom delu sadržaja koji kreirate:

– Nešto što rešava problem.

– Dodajte videe.

– Stavite linkove ka dodatnim resursima.

– Napravite neku infografiku.

Uradite više od samog deljenja sadržaja. Pružite publici neku dodatnu vrednost.

4. Ispričajte priču

Kroz formu priče, vrši se najbolja i najubedljivija prezentacija onoga što nudite.

Mada je teško ali pokušajte da najznačajnije delove Vaše ponude da uobličite u formu priče i tako predstavite.

5. Informišite

Kažite Vašoj public nešto što trebaju da znaju, vezano ili za vaš proizvod/uslugu ili za Vašu industriju.

Ovo možete uraditi kroz bilo koji deo Vašeg sadržaja:

– Blogpost

– E-knjige

– Video

– Whitepapers

– Studije slučaja

– Svedočenja

– Kritike itd

6. Podučavajte

Podučite Vašu publiku o nečemu šta žele da znaju, kako da koriste Vaš proizvod/uslugu, kako rešava određeni problem itd

Podučavanje publike ne mora da bude centralni, glavni deo Vašeg sadržaja ali dodavanjem nečega edukativnog, dodatno gradite svoju reputaciju jer želite nečemu da ih i podučite a ne samo da ispromovišete i/ili prodate.

7. Uključite

Uključite Vašu publiku u Vaš sadržaj.

Obraćajte se idealnom pojedincu, postavljajte pitanja, tražite reakcije na Vašu ponudu.

8. Ubeđujte

Bez obzira u kom delu prodajnog procesa se nalaze Vaši čitaoci, uvek imajte na umu da svaki deo Vašeg sadržaja treba da ubeđuje i nagoni na akciju.

Ovo je ‚stepenasti‘ proces gde malo po malo publiku sve dublju ‚uvlačite‘ u Vašu ponudu koristeći razne tehnike – da li budite strah, da li budite interes, da li podstičete ekskluzivitet itd

9. Optimizujte za konverziju

Ceo Vaš prodajni proces treba da dođe do kraja i dovede do kraja puta tj. da se ostvari konverzija i obavi kupovina.

Nikako ali nikako ne zaboravite da stavite poziv na akciju (CTA), jer bez poziva do kupovine neće ni doći a svi Vaši dotadašnji napori su ‚pucanj u prazno‘ ili ‚pričanje vetru‘.

10. Pravilno distribuirajte

Da bi Vaš sadržaj bio vidljv i ostvario cilj, on mora biti ispravno distribuiran.

Znajte gde je Vaša publika i oni koje će ta vrsta sadržaja interesovati.

Pri kreiranju svog sadržaja, pažljivo planirajte ceo proces kreiranja i posebno vodite da Vaš sadržaj poseduje ovih 10 karakteristika i uspeh je zagarantovan.

Kako integrisati Veštačku inteligenciju u digitalnu marketing strategiju

Veštačka inteligencija (AI) je bila naučna fikcija a sada je naučna činjenica.

Ova nekada futuristička tehnologija, sada je prisutna u svima aspektima naših života, te se moramo adaptirati na nove životne uslove.

Na svu sreću, u ljudskoj prirodi je da se prilagođava na novosti, upravlja njima i unapređuje ih.

Na ovo moramo da gledamo kao na mobilne telefone, pre samo 20 godina, ako ne prihvatimo novu realnost, zaostajemo i na kraju ostajemo u prošlosti.

AI obuhvata više tehnoloških pravaca i rešenja a najlakše je objasniti kao mašinsku imitaciju ljudskog ponašanja.

Google i Facebook su ugradili AI u sve aspekte svog poslovanja, tako da moramo da sagledamo kako da integrišemo veštačku inteligenciju (AI) u svoju digitalnu marketimg strategiju.

1. AI generisani sadržaj i izvor novog sadržaja

Kreiranje sadržaja je skupo i zahteva dosta vremena.

Ali sa primenom AI na raspolaganju su nam alatke koje nahranimo podacima a one daju kreirani sadržaj.

AI generisani sadržaj koristi NLP proces. Pa tako je lako formatirati i prevesti sadržaj.

AI će izraditi najbolji mogući sadržaj.

Zato je potrebno na vreme uključiti se u ceo proces jer će Vas konkurencija ‚pregaziti‘ ako se ne uključite na vreme i počnete da zaostajete.

2. Chatbotovi

Chatbotovi imitiraju ljudsko ponašanja kao svi drugi oblici AI ali imaju jednu specijalnost – razumeju ljudska pitanja i upite, pa čak i rešavaju narudžbine pre nego što su izgovorene.

Najpoznatije kompanije kreiraju svoje chatbotove i virtuelne asistente kao Apple Siri, Google Assistant, Amazon Echo, da bi njihovi korisnici bili u skladu sa vremenom.

Chatbotovi se nekad ciljano kreiraju da pomognu marketarima u pružanju usluga potrošačima i/ili klijentima.

3. AI za automatizaciju tagovanja slika i videa

Svako ko je ikada imao posla sa uređivanjem slika na nekom velikom komercijalnom sajtu treba da ceni mogućnost prepoznavanja slika i njihovo automatsko slaganja i sređivanje.

AI razrađuje alate koji prepoznaju i uređuju slike i videe i značajno štede vreme i energiju.

4. Pretraživanje glasom

Alati za pretraživane glasom kao Amazon Echo i Google Home su zauvek promenili lice marketinga.

Moramo na to gledati tako da je pretraživanje glasom promenilo sadržaj, sajtove i opcije korisničkih usluga.

Glasovno pretraživanja nastoji da razume nameru i u tom pravcu se razvija i zato treba biti konstantno u skladu sa promenama koje tehnologija donosi.

Možda sve ovo deluje nejasno i zastrašujuće ali NIJE!

Samo treba imati želju da se saznaju novosti i bude u skladu sa njima i sa promenama koja AI donosi.

Da li je došao kraj Advertajzinga kakvog ga znamo?

Veštačka inteligencija (AI) je promenila svet u kom živimo.

Integracija AI je promenila naše živote, načina komunikacije, načine poslovanje. Naročito se marketing izmenio pod uticajem AI.

Za profesionalce u tech industiji, chatbotovi su doneli povećanje efikasnosti ali su i podigli nivo zabrinutosti da će ljudski faktor postati nepotreban i da će sve moći odvijati i bez ljudi.

Pre nego što zabrinutost naraste do određenog nivoa, potrebno je naglasiti da je programatik promocija izmenila način na koji se advertajzing odvija.

Pri sagledavanju celog procesa, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

1. Povećanje efikasnosti

Programatik promocija donosi mnogo toga dobrog kompanijama koje žele da povećaju efikasnost.

Sada, mašine mogu bolje, preciznije, efikasnije, jevtinije da obavljaju zadatke na osnovu Big Data.

Kao što je ‚kopanje‘ po podacima naučilo ljude da bolje targetiraju potrošače, tako je i mašine naučilo da bude preciznije i efikasnije.

Dok se misli da će programatik promocija zameniti ljude jer će ih učiniti suvišnim, potrebno je reći da će ona povećati efikasnost radne pozicije i povećati prihod i ROI.

Kompanije koje žele da uštede novac, treba da investiraju u programatik promociju jer ona donosi veću efikasnost i preciznije pogađa cilj.

2. Uvek pogađate cilj

Big Data je olakšao posao svakom marketaru i oglašivaču da pogodi željeni targetirani tržišni segment.

Podaci donose uvid koje potrošače targetirati promotivnim aktivnostima.

Programatik promocija iz ogromne količine podatke izvlači ključne informacije koje značajno unapređuju promotivne aktivnosti jer uzima u obzir masu faktora i varijabli i kroji najbolje ishode.

Dodatno, programatik promocija prati ponašanje potrošača i na osnovu toga vrši retargeting i nudi slične proizvode.

3. Pravi dodatno mesto za kreativnost

Prodajni timovi su oslobođeni dosadnih zadataka sa korišćenjem mašina u analizi podataka.

To isključivanje analize i identifikovanja željenih tržišnih semenata dovodi do toga da kreativci imaju više vremena za kreiranje kreativnih rešenja koja će pogađati željene tržišne segmente.

Kako se programatik promacija razvija, tako se i oslobađa više vremena za kreativce.

A integracija AI u kreativni proces donosi mnogo koristi.